Kategorie
Uncategorized

Nauka języka w domu / Language learning at home

Have you ever wondered how you can improve your language skills on your own
or speed up the whole process considerably signing up for a course?

Grab a pen and take some notes then as this article is just right for you!

Define your goals

Why do you actually want to study a foreign language? Are you required to know it at your workplace? Maybe you dream of a relaxed communication on your holiday abroad or perhaps you’re just in love with the sound of the language itself?

Each of these reasons is essential, but actually the most important thing is not to lose your zest. Define your goals and their deadlines, otherwise you are likely to lose focus and direction you are heading. According to some research people who note down their objectives have a better chance to perform better than others who don’t.

Write specifically what you want to succeed in on a piece of paper or in your favorite notebook, then focus on the objectives you want to reach and observe your life change.

Immerse yourself in a language

Studying from student’s books and doing numerous exercises will probably bring you good results but you may have no clue how to pronounce certain words. Listen to the radio, watch your favourite TV shows and films with subtitles in your native language. Next, as soon as you feel up to it, switch to subtitles in a target language. Then turn off subtitles completely. Listen to youtubers and podcasters and try to copy them.

Check out the undermentioned links to youtube channels recommended by us. Watch out ! There’s one more part of this article below the links.

Dedicate your time to study

Make a schedule and stick to it, be persistent. Even ten minutes a day will make a difference. Think of a number
of words you’d like to learn regularly. If you choose to memorize 5 words daily, in a year you’ll grasp about 2000 of them! Sounds incredible, right?

All in all, learning a foreign language at home can be successful once you’re motivated and consistent in what you’re doing.


Keep our tips in mind and your progress will come along!

Nauka języka w domu to super sprawa. Zastanawiałeś się kiedyś jak możesz poprawić swoją znajomość języka obcego lub też znacznie przyspieszyć tempo nauki zapisując się na kurs?

Chwyć zatem za długopis i zrób notatki, gdyż mamy coś w sam raz dla Ciebie!

Określ swoje cele

Dlaczego właściwie chcesz nauczyć się języka obcego? Czy jego znajomość wymagana jest w Twojej pracy? A może marzysz o swobodnej komunikacji na wakacjach za granicą bądź jesteś po prostu oczarowany brzmieniem tego języka?

Każdy z tych powodów jest istotny, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, by nie stracić zapału. Określ swoje cele oraz ustal czas ich realizacji. W przeciwnym wypadku, niewykluczone że utracisz skupienie i kierunek, w którym zmierzasz. Według badań osoby, które zapisują swoje cele mają większą szansę na lepsze wyniki niż ci, którzy tego nie robią.

Spisz konkretnie to, w czym chcesz odnieść sukces na kartce papieru lub w swoim ulubionym notatnikunastępnie skup się na celach, jakie chcesz osiągnąć i obserwuj, jak zmienia się Twoje życie.

“Zanurz” się w języku

Uczenie się z podręczników oraz robienie licznych ćwiczeń zapewne przyniesie dobre rezultaty, ale możesz mieć kłopot z wymową poszczególnych słówek. Posłuchaj radia, oglądaj ulubione filmy i seriale w języku obcym z napisami w swoim ojczystym języku.
Następnie, gdy tylko poczujesz się na siłach, przełącz się na napisy w języku, którego się uczysz. Kolejno wyłącz całkowicie napisy. Słuchaj Youtuberów i podkasterów oraz próbuj ich naśladować.

Sprawdź poniżej podane linki do polecanych przez nas kanałów youtube. Uwaga! Pod linkami znajduje się ostatnia część tego artykułu.

Język angielski:

1. Lucy (British English)
https://www.youtube.com/results?search_query=english+with+lucy

2. ETJ ENGLISH (American English)
https://www.youtube.com/watch?v=N_h0yX78o10&feature=youtu.be

3. mmmEnglish (American English) https://www.youtube.com/channel/UCrRiVfHqBIIvSgKmgnSY66g

Język niemiecki:

1. Easy German
https://www.youtube.com/channel/UCbxb2fqe9oNgglAoYqsYOtQ

2. Learn German with GermanPod101.com
https://www.youtube.com/channel/UCTobWZV_HWGSoaRrhHyrJ-A

Język francuski:

1. Easy French
https://www.youtube.com/channel/UCoUWq2QawqdC3-nRXKk-JUw

2. Français Authentique
https://www.youtube.com/user/francaisauthentique

3. innerFrench
https://www.youtube.com/channel/UCI4xp8qHD1MDErkqxb1dPbA

4. Home Language
https://www.youtube.com/channel/UCFu6uJDqU_6vCIyN9KpMPLg

5. Ohlala ! Français
https://www.youtube.com/channel/UC8C3JgeY7IsTfEBKPz7HVvg

Język hiszpański:

1. Español con Juan
https://www.youtube.com/channel/UCoHJ7PkM6T92LwgJgrnDhWA

2. Spanish with Vicente
https://www.youtube.com/channel/UCuvOWBdv3vqahioA4C3fLyQ

3. Espanol Automatico
https://www.youtube.com/channel/UCj2Gb3Zq814Fruw7Kpc5QIQ

Język portugalski:

1. Speaking Brazilian Language School
https://www.youtube.com/channel/UCGs6EbIt75S4IMKPRUU0JNQ/featured

2. Português com Marcia Macedo
https://www.youtube.com/channel/UCs3vpdQWaAtmRv7hcNt1jIw

Język rosyjski:

1. Russian With Max
https://www.youtube.com/channel/UCklUqFEcJqFnWKEBozw5p4g

2. Real Russian Club​https://www.youtube.com/channel/UCyJznKYS9kkP7RWWq3YAbFw

Przyswajaj język i czerp z tego przyjemność.

Przeznacz czas na naukę

Przygotuj grafik i trzymaj się go, bądź wytrwały. Nawet kilka minut dziennie przyniesie rezultaty. Ustal ilość słówek i wyrażeń, których nauczysz się każdego dnia. Jeśli będzie ich 5 dziennie, w ciągu roku nauczysz się ok. 2 000. Brzmi niewiarygodnie, a jednak jest to możliwe.

Podsumowując, nauka języka obcego w domu może okazać się dużym sukcesem dzięki motywacji i konsekwencji.


Zastosuj się do naszych rad, a szybko zobaczysz postępy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *