Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia wykonują wykwalifikowani specjaliści

Tłumaczenia przysięgłe, inaczej nazywane tłumaczeniami uwierzytelnionymi, kojarzymy z tłumaczeniem ważnych dokumentów. Słusznie, bo tłumaczenia uwierzytelnionego wymagają przekłady świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów – praktycznie wszystkich dokumentów, opatrzonych pieczęcią instytucji wydającej dokument.

Przygotowaniem tłumaczenia przysięgłego zajmą się nasi specjaliści, posiadający odpowiednie uprawnienia i którzy są wpisani do rejestru tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. Przetłumaczone dokumenty opatrzone są pieczęcią i podpisem tłumacza.

Przekłady w wielu językach

Dokumenty wymagające pracy tłumacza przysięgłego przekładamy na język polski z najpopularniejszych języków – angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, niderlandzkiego oraz wszystkich innych języków.

Zapewniamy pełną poufność przekazanych przez Ciebie dokumentów. Gwarantujemy szybki czas realizacji, poprzedzony darmową i fachową wyceną.

Wycena i tłumaczenie w formie online

Nie musimy umawiać się na spotkanie. Metropolitan School oferuje tłumaczenia przysięgłe w formie online, dzięki czemu wystarczy, że wyślesz nam zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną. Zaznaczamy jednak, że w przypadku formy online, tłumacz będzie musiał dodać klauzulę, w której zawrze informację, że tłumaczenie wykonano na podstawie tekstu niesygnowanego.

Przetłumaczone treści odeślemy w wybrany przez Ciebie sposób – pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską.

Jakie dokumenty tłumaczymy?

  • dokumenty urzędowe i sądowe
  • akty notarialne
  • akty stanu cywilnego
  • świadectwa pracy i świadectwa szkolne
  • certyfikaty i zaświadczenia
Formularz zgłoszeniowy