Test poziomujący włoski

Oferta językowa Metropolitan School nieustannie się rozszerza, co motywowane jest przede wszystkim oczekiwaniami naszych kursantów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że rozpoczęcie nauki we współpracy z profesjonalnym lektorem może być nowym doświadczeniem, przez co nie wiadomo dokładnie, od czego zacząć. Takie trudności pojawiają się szczególnie wtedy, gdy z danym językiem obcym kursant miał wcześniej do czynienia, ale sam nie potrafi określić, na jakim poziomie się nim posługuje. Tego typu problemy pojawiają się przy nauce różnych języków obcych, w tym przy włoskim. Test poziomujący dostępny w naszej ofercie pozwala na jasne i przejrzyste określenie, na jakim poziomie znajduje się kursant. Wszyscy uczestnicy otrzymują ten sam test, co pozwala na utrzymanie takiego samego standardu oceniania. Po otrzymaniu wyników można określić, w jakiej grupie powinno się podjąć dalszą naukę. Wyniki testu poziomującego z włoskiego są pomocne również w odniesieniu do zajęć indywidualnych, ponieważ na ich bazie lektor jest w stanie dostosować poziom trudności zajęć.

Włoski - test poziomujący i jego charakterystyka

Włoski test poziomujący to test, który ma na celu określenie poziomu znajomości języka włoskiego osoby, która do niego przystępuje. Taki test przeprowadzany jest przed rozpoczęciem nauki języka włoskiego w naszej szkole, aby określić poziom wiedzy kursanta.

Zazwyczaj tego typu testy językowe składają się z kilku części, pozwalających na dokładne sprawdzenie umiejętności językowych. Ważna jest w tym przypadku umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem, a także pisania i formułowania wypowiedzi w języku obcym.

Zadania mogą mieć różnorodną konstrukcję, jednak zawsze opierają się na rzeczywistym sposobie wykorzystania języka obcego. Dzięki temu uczestnicy kursów w Metropolitan School już od samego początku czują, że nauka będzie nastawiona przede wszystkim na konkrety. Kluczem do podniesienia swoich kompetencji językowych jest przecież nauczenie się swobodnego korzystania z języka włoskiego. Test poziomujący to pierwszy krok do rozpoczęcia tej przygody.

Czego spodziewać się na teście poziomującym z włoskiego?

W ramach testu poziomującego z włoskiego, sprawdzanych jest wiele umiejętności językowych. Przykładowe zadania mogą opierać się na słuchaniu nagrania, a następnie odpowiadaniu na pytania dotyczącego treści. W kolejnych pytaniach należy wykorzystać umiejętność rozumienia tekstu pisemnego. Kursanci próbują również swoich sił w tworzeniu zdań w języku włoskim, które odzwierciedlają realną sytuację komunikacyjną. W ten sposób prosty test odnosi się w praktyce do realnego życia, w którym korzysta się z języka obcego. Jednym z wariantów zadania na teście może być również tłumaczenie krótkiego testu.

Test poziomujący, włoski - online

Dla zachowania jak największej wygody, proponujemy możliwość podejścia do testu poziomującego z włoskiego w formie online. Jest to znaczna oszczędność czasu, jako że nie ma potrzeby udawania się na zajęcia stacjonarne. Taki test poziomujący można wykonać bez wychodzenia z domu, zatem znacznie łatwiej jest znaleźć chwilę wolnego czasu na jego przeprowadzenie. Zdecydowanie warto podjąć się takiego wyzwania, ponieważ jest to pierwszy krok do skutecznej nauki języka obcego. Wyniki testu poziomującego z włoskiego pozwalają na określenie poziomu jego znajomości, co wpływa na podjęcie decyzji dotyczącej rodzaju oraz poziomu prowadzonego kursu. Dzięki przeprowadzeniu testu nasi specjaliści doskonale wiedzą, jak rozpocząć efektywną pracę z kursantem.

Formularz zgłoszeniowy