Kategorie
Uncategorized

24 najpopularniejsze idiomy w języku angielskim / A must-know, that is the 24 most popular English idioms

Using idiom makes statement more interesting!

It makes the content more attractive and diversified. To what extend we learn the English idioms affects our language skills rating. We can distinguish many English idioms. They are used for describing various situations and feelings. We can hear them by watching films or during daily communication, both oral and written.

Do you think, you cannot remember them?

You are going on holidays abroad. You are happy you can finally explore a bit of the world. However, you cannot say much in the English language, but so far you have had someone to help you with communication. Bear in mind there won’t always be a chance to obtain help from someone speaking English. There are lots of situations in which communication is needed. The first one will probably happen to you at the airport, next at the car rental company or a hotel reception.

How to motivate yourself?

Believe me that in a situation when your conversationalist describes something with an unclear expression for you, you will be quick to catch up with idioms. Such situations are very awkward and they mobilize to learn, at least the basic statements.

We are presenting the most popular of them below!

Używanie idiomu czyni wypowiedź ciekawszą!

Stosowanie ich uatrakcyjnia i ubogaca przekazywane treści. To, w jakim stopniu opanujemy angielskie idiomy wpływa na ocenę naszych umiejętności językowych. Angielskich idiomów możemy wyróżnić bardzo wiele. Stosowane są, aby opisać różne sytuacje, czy uczucia. Możesz je usłyszeć oglądając filmy lub podczas codziennej komunikacji, zarówno ustnej, jak i pisemnej.

Uważasz, że nie jesteś w stanie ich zapamiętać?

Po pierwsze musisz uświadomić sobie, że nie uczysz się dla siebie, lecz po to, by pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności językowe. Sądzisz, że idiomy nie są Ci potrzebne? Jesteś w ogromnym błędzie!

Wyobraź sobie sytuację…

Wybierasz się na wakacje za granicę. Cieszysz się, że w końcu możesz zwiedzić trochę świata. Nie potrafisz zbyt wiele powiedzieć w języku angielskim, ale do tej pory miałeś kogoś, kto Ci pomagał w komunikacji. Weź pod uwagę fakt, że nie zawsze będzie możliwość uzyskania pomocy od kogoś, kto mówi po angielsku. A sytuacji, w których konieczna jest komunikacja jest wiele. Pierwsza spotka Cię już prawdopodobnie na lotnisku, następna w wypożyczalni samochodów czy też recepcji hotelowej.

Jak się zmotywować?

Uwierz mi, że jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której Twój rozmówca skomentuje coś wyrażeniem, którego sensu nie rozumiesz, szybko nadrobisz zaległości w idiomach. Takie sytuacje są niezwykle niezręczne i potrafią bardzo zmobilizować do poznania chociaż tych podstawowych wyrażeń.

Poniżej przedstawiamy najbardziej popularne z nich!

1. To keep an eye on sth/sbmieć coś/kogoś na oku
e. g. Keep an eye on my brother while I’m out, please.
2. It’s a piece of caketo bułka z masłem, czyli jakaś prosta rzecz do wykonania
e. g. The exam was a piece of cake.
3. Kill two birds with one stoneupiec dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli załatwienie dwóch lub kilku spraw jednocześnie
e. g. I killed two birds with one stone and picked the kids up on the way to the supermarket.
4. Let sleeping dogs lienie wywołuj wilka z lasu
e. g. I wanted to tell her what I thought, but then I decided to let sleeping dogs lie.
5. Spill the beanspuszczenie pary z ust, czyli zdradzenie komuś czyjejś tajemnicy
e. g. Olivia spills the beans on her brother’s love story in front of everyone in the classroom.
6. Once in a blue moonraz na ruski rok
e. g. Once in a blue moon, there’s an issue I can’t resolve.
7. Actions speak louder than wordsdokonania osoby mówią o niej więcej niż słowa, które wypowiada
e. g. Team USA is not expected to win, but they believe actions speak louder than words.
8. It’s not rocket scienceto nie jest w końcu żadna wielka filozofia czy skomplikowana sprawa. Ot, taki piece of cake!
e. g. My coach always said: “Basketball is not rocket science. It’s about putting the ball in the basket.”
9. No pain no gainbez pracy nie ma kołaczy; osiągnięcie każdego celu wiąże się z pewnym wysiłkiem, poświęceniem czy wyrzeczeniami
e.g. Noah wakes up early in the morning every day. No pain, no gain.

10. Every cloud has a silver lining
nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło
e. g. I know that you job is not going well and you are stressed out, but don’t worry, things will be better soon. Every cloud has a silver lining.
11. Add insult to injurydolewać oliwy do ognia
e. g. He was late, then just to add insult to injury, he lied to me.
12. It’s a blessing in disguiseto szczęście w nieszczęściu
e. g. The accident I had was a blessing in disguise as I met you.
13. Barking up the wrong treerobić cos nieefektywnym sposobem
e. g. His attorney suggested that the investigators might be barking up the wrong tree.
14. To cost an arm and a legkosztować krocie/majątek
e. g. Believe me! These holidays cost me an arm and a leg.
15. Beat around the bushunikanie mówienia prawdy w obawie przed niewygodnymi konsekwencjami
e. g. Don’t beat around the bush – get to the point!
16. To give sb a cold shouldertraktować kogoś ozięble
e. g. Why are you giving me a cold shoulder? I am your wife ; (
17. To have a lot on sb’s platemieć dużo na głowie
e. g. Sorry guys, I have a lot on my plate this weekend.
18. To hit the nail on the headtrafić w samo sedno
e. g. I think mum hit the nail on the head when she said Adam spends too much money.
19. Bite the bulletbyć odważnym w trudnej sytuacji
e. g. I hate going to the dentist, but I’ll just have to bite the bullet.
20. To know the ropesznać się na czymś
e. g. Every IT specialist should know the ropes.
21. Bite off more than you can chewpróbować rzeczy zbyt trudnych lub wymagających dla danej osoby
e. g. By accepting two part-time jobs, he is clearly biting off more than he can chew.
23. Get one’s goatbardzo mocno kogoś zdenerwować
e. g. My Dad always get goat of everybody with his no sense of humour.
24. To take sth with a grain of saltbrać coś z przymrużeniem oka
e. g. I am telling you. If I were you I would take his words with a pinch of salt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *